Pole tekstowe:

 

 

 

 

Organy Spółki:

 

Zarząd: 
Zbigniew Terek – Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza:
Artur Resmer – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Marta Dokurno – Sekretarz Rady Nadzorczej;
Waldemar Sobczak – Członek Rady Nadzorczej;
Jan Konkel – Członek Rady Nadzorczej;
Antoni Jaje – Członek Rady Nadzorczej.

 

Dane Spółki:

 

WARS S.A.
ul. Chłopickiego 53,

04-275 Warszawa
e-mail: wars@wars.pl            

NIP: 525 000 02 22, 

REGON 000127479,

KRS 0000029621 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy/XIII Wydz. Gosp.
Wysokość kapitału zakładowego: 20.391.000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 20.391.000 zł

 

Ogłoszenia:

                        04 września 2017                  Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym link

                        18 października 2017           Nowy członek Zarządu – Piotr Adamczuk