Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki WARS S.A z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza WARS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 25 ust. 1 i § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki WARS S.A. zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko:
Prezesa Zarządu Spółki WARS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Historia zmian

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
10 stycznia 2019 Modyfikacja strony admin