Kontakt

WARS S.A.

ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa

 

Sekretariat: 22 610 48 94 od poniedziałku do piątku od 8:00 – 16:00

 

E-mail: wars@wars.pl od poniedziałku do piątku od 8:00 – 16:00

 

Skargi prosimy składać pod adresem: bok@wars.pl

 

NIP: 525 000 02 22, REGON: 000127479, BDO: 000085097
KRS: 0000029621 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy/XIII Wydz. Gosp.
Wysokość kapitału zakładowego: 20.391.000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 20.391.000 zł

Oddziały

WARS S.A Oddział Centrum w Warszawie

ul. Chopickiego 53, 04-275 Warszawa
Sekretariat: 22 473 43 27, 22 610 53 87
fax: 22 473 48 64
Centrala: 22 473 43 17
Dyspozytor: 22 473 16 90
e-mail: oc@wars.pl od poniedziałku do piątku od 8:00 – 16:00

WARS S.A Oddział Północ w Gdyni

ul. Krzywoustego 1, 81-035 Gdynia
Sekretariat: 58 620 48 19, 57 721 15 50
fax: 58 623 57 95
Dyspozytor: 58 721 17 32
e-mail: opn@wars.pl od poniedziałku do piątku od 8:00 – 16:00

 

WARS S.A Oddział Południe w Krakowie

ul. Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków
Sekretariat: 12 422 83 22, 12 393 15 68
fax: 12 422 94 22
Dyspozytor: 12 393 55 88
Dyspozytor we Wrocławiu: 71 717 59 69
e-mail: opd@wars.pl od poniedziałku do piątku od 8:00 – 16:00

WARS S.A Oddział Zachód w Szczecinie

ul. Dąbrowskiego 1a, 70-100 Szczecin
Sekretariat: 91 482 35 85, 91 471 12 86
fax: 91482 35 95
Dyspozytor: 91 371 13 37
e-mail: oz@wars.pl od poniedziałku do piątku od 8:00 – 16:00