Dane o spółce

WARS S.A.
ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa
Sekretariat: 22 610 48 94 od poniedziałku do piątku od 8:00 – 16:00

e-mail: wars@wars.pl od poniedziałku do piątku od 8:00 – 16:00
Skargi prosimy składać pod adresem: bok@wars.pl

NIP: 525 000 02 22, REGON 000127479, BDO 000085097,
KRS 0000029621 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy/XIV Wydz. Gosp.
Wysokość kapitału zakładowego: 20.391.000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 20.391.000 zł

Historia zmian

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
22 grudnia 2020 Modyfikacja strony admin
22 września 2020 Modyfikacja strony admin
21 listopada 2017 Modyfikacja strony admin
21 listopada 2017 Modyfikacja strony admin
13 listopada 2017 Modyfikacja strony admin