Dla akcjonariuszy

Tutaj będą zamieszczane ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz inne ogłoszenia lub wymagana przepisami korespondencja z akcjonariuszami

Historia zmian

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
6 kwietnia 2020 Modyfikacja strony admin