Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej do WARS S.A. (znak sprawy: CL.002.88.4486.2022.EO)

Wynik postępowania dot. świadczenia usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej do WARS S.A.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr CL.002.88.4486.2022.EO

______________________________________________________________________________________

Dokumenty do przetargu na świadczenie usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej o numerze CL.002.88.4486.2022.EO

14.10.2022 – Pytania i odpowiedzi z dn. 14.10.2022

14.10.2022 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – świadczenie usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej ze zm. z dn. 14.10.2022

14.10.2022 – Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych usług ze zm. z dn. 14.10.2022r.

______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie – Świadczenie usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – świadczenie usługi zapewnienia osób do pracy tymczasowej

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet 1-11) wraz z zakresem szczegółowym czynności

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet 12) wraz z zakresem szczegółowym czynności

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Pakiet 13) wraz z zakresem szczegółowym czynności

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz zrealizowanych usług agencja pracy

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3.1 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 1 Białystok

Załącznik nr 3.2 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 2 Zakopane

Załącznik nr 3.3 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 3 Gdynia

Załącznik nr 3.4 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 4 Hel

Załącznik nr 3.5 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 5 Kołobrzeg

Załącznik nr 3.6 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 6 Lębork

Załącznik nr 3.7 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 7 Olsztyn

Załącznik nr 3.8 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 8 Poznań

Załącznik nr 3.9 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 9 Szczecin

Załącznik nr 3.10 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 10 Warszawa

Załącznik nr 3.11 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 11 Wrocław

Załącznik nr 3.12 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 12 Warszawa SWB

Załącznik nr 3.13 – Kalkulacja cenowa dla Pakietu nr 13 Gastronomia

Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy

 

ODPOWIEDZI:

18.10.2022 – Pytania i odpowiedzi z dn. 18.10.2022

Historia zmian

Data Rodzaj zmiany Osoba odpowiedzialna
30 listopada 2022 Modyfikacja strony admin
18 października 2022 Modyfikacja strony admin
18 października 2022 Modyfikacja strony admin
14 października 2022 Modyfikacja strony admin
14 października 2022 Modyfikacja strony admin
11 października 2022 Modyfikacja strony admin