logo_276x30
biplogo2_40

Strona główna

>

Organy spółki

Zarząd WARS S.A.

Artur Kowalczyk – Prezes Zarządu

Włodzimierz Słomka – Członek Zarządu

Lidia Chmielewska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza WARS S.A.

Ewa Boguszewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Maciej Kurowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Sobczak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Jastrząb – Członek Rady Nadzorcze

Adam Sepczuk – Członek Rady Nadzorczej

Bogusław Kusion – Członek Rady Nadzorczej