logo_276x30
biplogo2_40

Strona główna

>

Dane o spółce

WARS S.A.
ul. Chłopickiego 53, 04-275 Warszawa
Sekretariat: 22 610 48 94 od poniedziałku do piątku od 8:00 – 16:00

e-mail: wars@wars.pl od poniedziałku do piątku od 8:00 – 16:00
Skargi prosimy składać wypełniając FORMULARZ

NIP: 525 000 02 22, REGON 000127479, BDO 000085097,
KRS 0000029621 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy/XIV Wydz. Gosp.
Wysokość kapitału zakładowego: 20.391.000 zł