Ogłoszenie postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu WARS S.A.

Rada Nadzorcza WARS S.A. z siedzibą w Warszawie,
działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki WARS S.A. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Prezesa Zarządu WARS S.A. z siedzibą w Warszawie

ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu

Członka Zarządu WARS S.A. z siedzibą w Warszawie

ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu