Postępowanie w trybie negocjacji na zakup kalendarzy na potrzeby WARS S.A. (znak sprawy: CL.002.92.4551.2022.EO)

Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu – zakup kalendarzy na potrzeby WARS S.A.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia (Zaproszenia) – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia (Zaproszenia) – Wykaz zrealizowanych dostaw kalendarzy

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia (Zaproszenia) – Formularz cenowy

Załącznik nr 3.1 do Ogłoszenia (Zaproszenia) – Formularz z parametrami technicznymi

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia (Zaproszenia) – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia (Zaproszenia) – Kryteria wyboru oferty

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia (Zaproszenia) – Projekt umowy

ODPOWIEDZI:

19.10.2022 – Pytania i odpowiedzi z dn. 19.10.2022